Hotel California

Hotel California van Eagles

Such a lovely place. Dat was jullie California. Maar tegenwoordig niet meer. Kapitalisme heeft dat weg gemaakt en jullie paradijs is verloren. Jullie besluiten dan ook om je soeverein te verklaren en een nieuwe staat op te richten.

Hiervoor hebben jullie een groot stuk land gekocht en jullie als initiatiefnemers zijn al een aantal maanden bezig om over te gaan naar de realisatie. Maar gaandeweg merken jullie toch dat jullie verschillen in de aanpak.  Zo vindt de een dat het een tijdelijke verblijfplaats moet zijn, als een hotel. En de ander een toevluchtsoord voor iedereen.  Hoe gaan jullie verder en komt die nieuwe California er nog wel?